KONTROLNO TELO

Kontrolno telo „Niš-vatrosprem“ tipa C (u daljem tekstu KT) je definisalo da svoje poslovne aktivnosti planiraju i shvataju ambijentalni sistem menadžmenta kvalitetom (u daljem tekstu SMK), usklađen sa zahtevima standarda SRPS ISO 9001: 2008 i standardi SRPS ISO / IEC 17020: 2012

Politika KT se bavi uslugama Politike kvaliteta Organizacije koje se bave zahtevima i zahtevima korisnika usluga KT (klijenata), uz istovremeno zadovoljenje potrebe KT, matične organizacije, zaposlenih i zainteresovanih strana.

Osnovni cilj rada KT je ispunjenje zahteva za kontrolisanje, u skladu sa akreditacijama i važećim propisima i standardima, uz neprekidno obezbeđenje poslovnog ambijenta za postizanje pojedinačnih ciljeva:


- Nezavisnost u okviru Organizacije u meri koja zahteva izabrani KT.

- Nepristrasno kontrolisanje, bez komercijalnih, finansijskih i drugih pritisaka.

- Identifikaciju rizika po nepristrasnosti i primenu mera za njegovo uklanjanje ili kontrolisanje.

- Poštovanje zakona, tehničkih propisa i standarda pri radu.

- Obezbeđenje potrebne povučenosti informacije koje se dobijaju ili nastaju tokom rada KT.

- Održavanje dobrih odnosa sa klijentima, isporučiocima roba i usluga i podugovaračima.

- Podizanje kompetentnosti zaposlenih za postizanja boljih rezultata u radu.

- Korišćenje adekvatne i ispravne opreme, uz očuvanje sledljivosti merenja.

- Korišćenje propisanih metoda i uputstava za kontrolisanje.

- Propisano izveštavanje o rezultatima kontrolisanja.

- Prijem i obradu prigovora i žalbi klijenata na rad KT i rezultate kontrolisanja.

- Obezbeđenje dobrog životnog standarda zaposlenih, nezavisno od rezultata rada KT

- Očuvanje i poboljšavanje bezbednosti i zdravlja zaposlenih tokom rada u KT

Zaposleni u matičnoj Organizaciji i zaposlenima, saradnicima i podugovaračima KT „Niš-vatrosprem“ obavezni su da svojim angažovanjem i postignutim rezultatima rada doprinose ostvarivanju navedenih pojedinačnih ciljeva, saglasno svojim kompetentnostima, odgovornosti i dodeljenim radnim zadacima u procesu kontrolisanja.

Rukovodilac KT

Aleksandar Nikolić dipl. ing.