Usluge

"Niš-Vatrosprem" D.O.O. bavi se proizvodnjom, servisiranjem i prodajom opreme za zaštitu od požara, kao i opreme za zaštitu na radu.

U domenu servisiranja, vršimo kontrolu i servisiranje svih vrsta vatrogasnih aparata, stabilnih instalacija za gašenje požara, sistema za dojavu požara, ispitivanje hidranata, ispitivanje gromobranskog uzemljenja...

Detaljnim pregledom i ispitivanjem obezbeđujemo siguran rad opreme i zaštitu objekata.

Posedujemo nov i moderan servis vatrogasne opreme,  sa  mogućnošcu  brze  usluge redovnog servisiranja vatrogasne opreme, reparacije starih aparata, ispitivanja na pritisak, farbanje, veliki izbor rezervnih delova.

Naše usluge servisiranja vatrogasne opreme, koristi preko 250 većih i manjih preduzeća.