Gromobranska instalacija

На основој Закони о затрепању похвале и правилима о техничким норамтивима за затишје атмосферског праћења („Сл. Лист СРЈ“, бр. 11/96) потребно је повремено гледати и мерећи се на гробарској инсталацији која ће се наћи на следећој локацији:

  • комплетан преглед спољашњих громобранских инсталација
  • и мерења одпорности уземљивача

 

Периодически поглед

Ниво дозвољене - редовна контрола на 2 године,

Ниво нивоа - редовна контрола на 4 године,

ИИИ и ИВ ниво заштетили - редовна контрола на 6 година.

У свом раду Ниш-ватроспрем ДОО свакодневни користан интрумен "МЕТРЕЛ Еуротест 61557", "МЕТРЕЛ МИ 2124 Арт" и "Мастец Еартх Цлампер МС2301"

Вршимо пројектовање, реконструкцију и градњу громобранских инсталација.

За извођење прегледа и мерења испоручивања стручних налаза кој путврђђење и исправност громобранских инсталација или евентуално указивање на њикет неисправности.

Стручни проналазак је у оквиру валиданског документа за противпожарну полицију.