PP centrale

Na osnovu zakona zaštite od požara i pravilnika zastabilne instalacije za dojavu požara vršimo i periodični pregled i servisiranje protivpožarnih centrala. Proveru jonizacionih, optičkih i termodiferencijalnih javljača požara, svetlosne i zvučne signalizacije, rezervnog napajanja, ručnih javljaca, kalibraciju i čiscenje  javljača požara, ugradnju i montažu centrala za dojavu požara pozanatih svetskih proizvodjača.
-
Na osnovu našeg dugogodišnjeg iskustva u stanju smo da servisiramo i održavamo u ispravnom stanju sledeće sisteme:
Pardox Hellas, Notifiere,Premier, Unipos, Quadel, C-TEC,Fittish, Kidde, Esser, Olimpia Electronics... kao i stare konvencionalne sisteme.
-
Za sva izvršene preglede i kontrole dostavljamo stručni nalaz kojim se potvrđuje ispravnost sistema za dojavu požara ili se eventualno ukazuje na njihovu neispravnost.
Stručni nalaz je u potpunosti validan dokument za protivpožarnu policiju.